אודות החינוך המשותף

חינוך משותף לדתיים חילוניים ומסורתיים

בית הספר המשותף הינו בית ספר ממלכתי המוכר על ידי משרד החינוך כבית ספר משלב. במסגרת זרם זה מתחנכים יחד תלמידים מבתים דתיים,חילוניים ומסורתיים. החינוך המשותף מקדם זהות יהודית – ישראלית מגוונת. בית הספר שייך לרשת מיתרים המלווה כמאה בתי ספר משותפים שפועלים תחת החוק המשלב.

המסגרות המשלבות כוללות גני ילדים, בתי"ס יסודיים ותיכונים. מוסדות אלה מבקשים ליצור חינוך יהודי עשיר באווירה רב קולית, שבה מתחנכים התלמידים להכיר ולכבד ילדים השונים מהם בהשקפת עולמם ובאורחות חייהם.

העקרונות החינוכיים של החינוך המשותף

מפגש בין שונים אך שווים – אנחנו מקפידים לשמור על הזהות הייחודית של תלמידינו ומכבדים כל אורח חיים באשר הוא. מטרת בית הספר היא מפגש, תוך שמירה על הזהות המקורית, זו שאיתה הגיעו התלמידים מן הבית.

ריבוי קולות – התייחסות לקולות השונים והאופן שבו הם מבטאים את התרבות והמסורת הישראלית.
לימוד מגוון לומדים תרבות ומסורת בדרכים יצירתיות – שירים, מדרשים, אומנות ועוד.

שתי עגלות מלאות נפגשות –  אנחנו יוצאים מנקודת הנחה ששני הצדדים לומדים זה מזה. אין צד אחד שהוא המורה וצד שני שהוא התלמיד.

מעטפת פדגוגית – ליווי והנחיה מטעם עמותת מיתרים שדואגת לשיפור דרכי ההוראה ולאווירה חינוכית נעימה.

chinuch_meshutaf

תחת ההגדרה של חינוך משותף אנו מבקשים ליצור חינוך יהודי עשיר באווירה רב קולית, שבה מתחנכים התלמידים
להכיר זו את זה.