הגנים המשותפים

המסגרות המשותפות מתחילות בגן טרום חובה וכוללות שתי כיתות גן דו-גילאיות (טרום חובה וחובה)

הגנים הם על-איזוריים ומתקיימים במסגרת הפיקוח הממלכתי של עיריית תל אביב ומשרד החינוך. 

בגן המשותף מתחנכים זה לצד זו ילדים וילדות מבתים חילונים, מסורתיים ודתיים. הלימודים בגן משלבים העשרה בתחום היהדות, באמצעות עמותת “מיתרים” המלווה את הצוותים הפדגוגיים של הגן.

הגננות שולי הורוביץ ואסתר שמואל מלוות את הגנים המשותפים כבר שנים רבות.

מיקום הגנים:
בני דן 6 
נהרדעא 4
 
בשני המיקום ייפתחו גילאי טרום וחובה. אם יהיה רישום מספק באחד מהמיקומים, תיפתח כיתת טט”ח.
אנחנו מקדמים את נושא פתיחת גן במזרח העיר. נעדכן בקרוב
 
 

תחת ההגדרה של חינוך משותף אנו מבקשים ליצור חינוך יהודי עשיר באווירה רב קולית, שבה מתחנכים התלמידים להכיר זו את זה.