ליצור אימפקט אמיתי בחברה הישראלית

לשנות
את העתיד באמצעות
ההווה

משפיעים היום על העתיד… יוצרים השקעה אפקטיבית בחברה הישראלית.
תל אביב היא העיר שמובילה את הטרנדים החברתיים בישראל.
הקיטוב בתל אביב גדול מאשר בחלקי הארץ האחרים.
יוצרים שינוי אמיתי תורמים עכשיו למשותף תל אביב.

המסגרות של משותף תל אביב, הגנים ובית הספר, החלו לפעול בשנת 2014 מתוך רצון לעודד הקמתן של מסגרות חינוך ולימוד המגשימות את ערכי החינוך המשותף במסגרת מערכת החינוך הממלכתית וכן בחינוך הכללי, בקהילה ובמסגרת החינוך הלא פורמלי. העמותה מקדמת ותומכת בפיתוח תוכניות לימוד, הכשרות אנשי צוות חינוכי, והכרה בהן במסגרות החינוך השונות.

כישראלים, כולנו עדים להקצנה ולפילוג בין המגזרים השונים. אנחנו מאמינים שכולנו מוקפים באנשים חיוביים כיחידים, ורוצים שהילדים שלנו יזכו להכיר ילדים ממגזרים אחרים ולהתחנך יחד.
אנחנו חושבים שבוגרי מערכות חינוך נפרדות יזכו להכיר את את השני בגיל מבוגר יותר יתקשו לקבל אלה את אלה. לדעתנו פיתוח ה”שריר” של קבלת האחר למול קבלת האני חשוב והנו ערך חינוכי.
אנחנו חושבים שכדי ליצור מדינה מתוקנת, יש להתחיל בחינוך מתוקן.

תרומתך תסייע לנו להמשיך ולקדם את החזון שמוביל אותנו.

עמותת משותף תל אביב הינה בעלת אישור ניהול ספרים תקין לשנת 2021 וכן בעלת אישור לפטור ממס ע”פ סעיף 46 למס הכנסה.

העמותה רשומה גם ב PEF Endowment Funds, Inc ומקבלת תרומות פטורות ממס בארה”ב.