עמותת משותף תל אביב

מטרות העמותה

עמותת משותף תל אביב מקדמת לימוד וחינוך משותף של דתיים, חילוניים ומסורתיים בעיר תל אביב יפו במסגרת זו:
העמותה פועלת לעידוד הקמתן של מסגרות חינוך ולימוד המגשימות את ערכי החינוך המשותף במסגרת מערכת החינוך הממלכתית וכן בחינוך הכללי, בקהילה ובמסגרת החינוך הלא פורמלי.
העמותה מקדמת ותומכת בפיתוח תוכניות לימוד, הכשרות אנשי צוות חינוכי, והכרה בהן במסגרות החינוך השונות.
לשם קידום מטרותיה, פועלת העמותה בשלושה אפיקים:

עידוד הקמת מסגרות חינוך משותפות. העמותה יוזמת ומעודדת את הקמתן של מסגרות חינוך משותפות בעיר תל אביב יפו. העמותה תומכת כלכלית במסגרות אלה.

איגוד משפחות המבקשות חינוך משותף וייצוגן. העמותה, באמצעות מוסדותיה ונציגיה, מאגדת משפחות המתגוררות בתל אביב ומבקשות חינוך משותף לילדיהם. לשם כך, מרכזת העמותה את פעילות חבריה ותייצגם אל מול עיריית תל אביב, משרד החינוך והגורמים המקצועיים וכן בכל פורום רלוונטי אחר ומול גורמים פרטיים וציבוריים רלוונטיים אחרים (כגון עמותות וקרנות).

עידוד פעילות קהילתית. העמותה פועלת לעידוד פעילות קהילתית אשר מסייעת לארגון ולגיבוש המשפחות המבקשות חינוך משותף בתל אביב. בפרט, העמותה מעודדת פעילות קהילתית אשר מסייעת לגשר על המרחק הגיאוגרפי בין המשפחות החברות בעמותה, לאור אופיין העל-אזורי הצפוי של מסגרות החינוך המשותף בעיר.

חברות בעמותה תהיה על יסוד הורות לילדים הלומדים או רשומים למסגרות החינוך המשותף.
משותף תל אביב היא עמותה רשומה, המממנת את פעילותה מכספי החברות של חברי העמותה, והינה כפופה לרשם העמותות.

לעמותה יש אישור ניהול ספרים תקין לשנת 2021 וכן אישור לפטור ממס לתרומות (סעיף 46).

למה אנחנו עושים את זה?

אנחנו חושבים שיש ערך בלימוד מעמיק והעשרת הזהות הישראלית והיהודית שלנו ושל ילדינו ובחינוך באווירה של כבוד וקבלת השונה ביומיום ולא רק כרעיון ערטילאי.  אנו מקווים שהמסגרת החינוכית העשירה בה ילדנו שומעים ומשמיעים קולות שונים ונחשפים למנהגים שונים תסייע לילדנו לכבד את השונה, להכיר בערך המוסף של הגיוון הקיים בחברה הישראלית ולהימנע מהחשש היוצר לא אחת ריחוק ופילוג בחברה הישראלית.

כיתה

תחת ההגדרה של חינוך משותף אנו מבקשים ליצור חינוך יהודי עשיר באווירה רב קולית, שבה מתחנכים התלמידים להכיר זו את זה.