ימי חשיפה בבית הספר וחוג בית בנושא הגנים

 

תקופת הרישום לגנים באתר העירייה תתקיים בין התאריכים 11 עד ה- 31 בינואר, ולבתי הספר בין התאריכים 18 עד ה- 31 בינואר

אין חשיבות למועד ההרשמה, כל עוד היא מתבצעת במהלך תקופת הרישום. 

לפני תקופת הרישום ובמהלכה, יתקיימו ימים פתוחים בביה”ס, מפגשי הורים ברחבי העיר ובזום, וכן מפגש בגן המשותף בבני דן. במפגשים יימסר מידע על ערכי ותכני המשותף ועל תהליך ההרשמה.

כדי להצטרף למשותף תל אביב, חובה להשתתף באחד מהאירועים: 

21.1.24: ערב הורים למתעניינים בגני המשותף – בגן יחד – רחוב בני דן 6

23.1.24: יום פתוח בבית הספר – רחוב נס לגויים 53

25.1.24: מפגש הורים בזום – למתעניינים בגנים ובבתי הספר 

26.1.24: בוקר הורים על קפה של שישי בבוקר, בהשתתפות רכזת יהדות בביה”ס – רח’ אנטוקולסקי

30.1.24: יום פתוח בבית הספר – רחוב נס לגויים 53

 

עמותה1

כל מה שלא ידעת,
ולא העזת לשאול:)