משותף - שינוי חברתי
באמצעות חינוך וקהילות משותפות

0
בית ספר יסודי
0
גני ילדים
0
אירועי קהילה התקיימו בתש"פ
1
ילדים התחנכו ומתחנכים

חינוך משותף לדתיים חילוניים ומסורתיים

בית הספר המשותף הוא חלק מזרם שנקרא החינוך המשלב. במסגרת זרם זה מתחנכים יחד תלמידים מבתים דתיים,חילוניים ומסורתיים. החינוך המשותף מקדם זהות יהודית – ישראלית מגוונת והוא מוכר על ידי משרד החינוך באמצעות חוק החינוך המשלב.

בקרוב!

שבט צופים משותף
תוכנית המשך לחטיבת הביניים
גן נוסף במזרח העיר