משותף - שינוי חברתי
באמצעות חינוך וקהילות משותפות

בית ספר יסודי
0
גני ילדים
0
אירועי קהילה התקיימו בתשפ״ג
0
ילדים התחנכו ומתחנכים
1

חינוך משותף לדתיים חילוניים ומסורתיים

בית הספר המשותף הוא חלק מזרם שנקרא החינוך המשלב. במסגרת זרם זה מתחנכים יחד תלמידים מבתים דתיים,חילוניים ומסורתיים. החינוך המשותף מקדם זהות יהודית – ישראלית מגוונת והוא מוכר על ידי משרד החינוך באמצעות חוק החינוך המשלב.